مدل های جدید

چاپ

pic10

طراحی مدل های جدید مجموعه هادی طلا توسط طراحان جوان و با استعداد کشور انجام می شود.

طراحی مدل های جدید منطبق بر سبک نوین و روز دنیا انجام می شود. مجموعه هادی طلا از طراحان جوان و با استعداد حمایت می کند و از طراحان عزیز دعوت به عمل می آید برای همکاری با مجموعه هادی طلا، طرح های پیشنهادی خوذشان را به آدرس ایمیل مجموعه ارسال فرمایند.